Ringkøbing Rideklub


Generalforsamling d. 1. juli 2019 kl. 19.30

Ringkøbing Rideklub indekalder til generalforsamling i henhold til vedtægterne til afholdelse

Mandag d. 1 juli kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes i rideklubbens lokaliteter på Vesttarpvej 7 i Ringkøbing

med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ringkøbing Rideklub


d. 09-06-2019 - 23:44

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Budget for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand

Louise Pedersen - ikke på valg

 
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Jesper Skovhus - ikke på valg

Sofie Bruhn - ikke på valg

Charlotte Brandsborg - Ikke på valg

Jytte Bøgh - modtager ikke genvalg

Gitte N. Schmidt - modtager ikke genvalg

Ann K. Laursen - modtager ikke genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af medlemmer til de faste udvalg gældende for et år 
11. Valg af autoriseret/registreret revisor
12. Eventuelt


nyheder


Ringkøbing og Omegns Rideklub
Vesttarpvej 7
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 5677

Copyright © 2020 - Ringkøbing og Omegns Rideklub
go2net.dk - Professionelle hjemmesider