Ringkøbing Rideklub


Generalforsamling d. 10/6-20 kl. 19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Budget for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand

Louise Pedersen – Genopstiller ikke
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Sofie Bruhn – Genopstiller ikke

Anette Simonsen– Genopstiller ikke

Malene Stougaard – Ikke på valg

Charlotte Brandsborg – Ikke på valg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af medlemmer til de faste udvalg gældende for et år
 
11. Valg af autoriseret/registreret revisor
12. Eventuelt

               1. Udnævnelse af klubmestre


d. 27-05-2020 - 17:11

.


nyheder


Ringkøbing og Omegns Rideklub
Vesttarpvej 7
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 5677

Copyright © 2020 - Ringkøbing og Omegns Rideklub
go2net.dk - Professionelle hjemmesider