Ringkøbing Rideklub

Dansk Ride Forbunds certificering

Dansk Ride Forbunds certificeringsordning har til formål at skabe en skarp profil af forbundets klubber, så medlemmer og interessenter nemmere kan orientere sig. En certificering indenfor et givent område, er således forbundets blåstempling og anbefaling af rideklubben.
Certificeringsordningen er et værktøj til profilering, styrkelse og udvikling af klubberne under Dansk Ride Forbund. Med certificeringerne opnår rideklubberne en skarp og veldokumenteret profil.

Ringkøbing og Omegns Rideklub arbejder mod at blive certificeret ift. Dansk Rideforbunds certificeringsordning.
Bestyrelsen bruger certificering som et vigtigt redskab i at systematisere processer, procedure og forhold i rideklubben.

Se mere om certificeringsordningen på Dansk Rideforbunds hjemmeside
http://www.rideforbund.dk/KlubogBredde/Certificeringer.aspx

Ringkøbing og Omegns Rideklub
Vesttarpvej 7
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 5677

Copyright © 2020 - Ringkøbing og Omegns Rideklub
go2net.dk - Professionelle hjemmesider