Ringkøbing Rideklub

Bredde

Ringkøbing og Omegns Rideklub arbejder på at opnå Dansk Rideforbunds Bredde certificering.

Kontakt bestyrelsen for nærmere informationer.

Bredde certificeringen omfatter:
1. Det fremgår af klubbens hjemmeside, at klubben tilbyder breddeaktiviteter til sine medlemmer. Klubbens aktivitetskalender skal indeholde oplysninger om breddearrangementer.
2. Klubben skal have et breddeudvalg eller have udpeget en breddeansvarlig person i klubben. Oplysninger om udvalget eller den breddeansvarlige skal være tilgængelige på klubbens hjemmeside.
3. Klubben skal årligt deltage med minimum 1 repræsentant fra klubben ved an af DRF’s breddeaktivitetskurser/inspirationsdage.
4. Breddeaktiviteterne skal implementeres i klubbens værdigrundlag, og være et fast punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmøderne.
5. Der udbydes minimum 3 breddeaktiviteter i klubben.
6. Klubben skal have en mappe, hvor underviserne kan hente inspiration til breddeaktiviteterne. Mappen skal indeholde en beskrivelse af alle breddeaktiviteterne.
7. Klubben skal tilbyde aktiviteter der har fokus på samspillet mellem hest og rytter, og hvor der ikke kræves særlige forudsætninger hos hesten for at deltage. Klubben skal udbyde aktiviteter, som styrker holdånd, sammenhold og fællesskab i klubben.
8. Klubben har udformet holdbeskrivelser, som er tilgængelige på hjemmesiden, hvor det tydeligt fremgår på hvilke hold der udbydes breddeaktiviteter.
9. Klubbens medlemmer tilbydes mulighed for deltagelse i stævner med breddeaktiviteter, enten lokalt i klubben eller hos en nærliggende klub.
10. Klubben skal minimum en gang om året afholde stævne med breddeaktiviteter, elle rafholde en breddeaktivitetsdag for klubbens medlemmer.

Ringkøbing og Omegns Rideklub
Vesttarpvej 7
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 5677

Copyright © 2020 - Ringkøbing og Omegns Rideklub
go2net.dk - Professionelle hjemmesider