Ringkøbing Rideklub

Elevskole

Ringkøbing og Omegns Rideklub arbejder på at opnå Dansk Rideforbunds Elevskole certificering.

Kontakt bestyrelsen for nærmere informationer.

Elevskole certificering omfatter:
1. Klubbens undervisere skal være tilmeldt/have gennemført kurser svarende til de obligatoriske kurser i forbundets Træner 1 uddannelse eller have viden og erfaring svarende dertil, og de opholder sig i undervisningssituationen altid på banen sammen med rytterne.
2. Klubbens unghjælpere skal være fyldt 13 år og have bestået basismærkerne i ryttermærkeuddannelsen.
3. Klubben har opbindingspladser egnet til op- og afsadling. Ved begynderhold, der ikke har taget intromærke I og II, skal der som minimum være en
unghjælper til stede i stalden som op- og afsadlingshjælp.
4. Klubben har et teoretisk undervisningslokale og/eller en rytterstue.
5. Klubbens udstyr til elevheste er af fornuftig kvalitet og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og der er synligt for medlemmerne placeret en plan for månedligt eftersyn af udstyret med dato og underskrift for sidste eftersyn.
6. Klubbens elevheste er fyldt 6 år, passet med smed og vaccinationer og har fremdriften i behold. Klubben fører statistik over brug af elevhestene og sikre at alle elevheste har mindst en ugentlig fridag.
7. Klubben har udformet niveaubeskrivelser for de forskellige hold og undervisningen er tilpasset niveaubeskrivelsen. Der er ikke mere end 8 ekvipager på hvert hold, og alle ryttere på banen følger undervisningen.
8. Klubbens elever er velkomne i klubben indenfor normal åbningstid og kan på lige fod med alle andre medlemmer benytte rytterstue og andre opholdsfaciliteter.
9. Klubbens elever bliver udover undervisning i almindelig grundridning præsenteret for mindst 3 af ridesportens andre discipliner eller aktiviteter i løbet af en sæson. Dette kan være aktiviteter som ponylege, springning, kvadrille, hestefodbold, military og westernridning.
10. Klubbens elever tilbydes mulighed for deltagelse i elevstævner lokalt i klubben eller hos naboklubber.

Ringkøbing og Omegns Rideklub
Vesttarpvej 7
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 5677

Copyright © 2020 - Ringkøbing og Omegns Rideklub
go2net.dk - Professionelle hjemmesider