Ringkøbing Rideklub

klubstævne

Ringkøbing og Omegns Rideklub arbejder på at opnå Dansk Rideforbunds Klubstævne certificering.

Kontakt bestyrelsen for nærmere informationer.

Klubstævne certificering omfatter:
1. Stævnerytterne skal inden stævneafviklingen kunne finde alt nødvending information på klubbens hjemmeside. Informationen skal som min. bestå af oplysning om sekretariat, kontaktinformationer, starttider, parkering og opvarmningsforhold.
2. Klubben har en intern drejebog for hele tilrettelæggelsen af stævnet. Drejebogen skal som minimum indeholde funktionsbeskrivelser, bemandingslister, tjeklister og budgetter.
3. Ved afvikling af discipliner, der understøttes af DRFs stævnesystem, benyttes stævnesystemet. Dvs. stævnet er på portalen med mulighed for online tilmelding, og stævnet har en person i sekretariatet med kursus i stævnesystemet.
4. Ved stævneafvikling benyttes kun uddannede officials på minimum D-niveau. Inden stævnet modtager de tilskrevne officials uddybende information om tidspunkt, forventet varighed, parkeringsmulighed og adresse. Under stævnet tilbydes forplejning med passende interval, honorar og kørepenge afregnes i forlængelse af dommerens virke.
5. Klubben skal have tydelig skiltning til relevante områder og som minimum til parkering, baner, toiletter og sekretariat. Klubbens stævnehjælpere skal nem kunne identificeres på deres beklædning (kasket, t-shirt eller lignende).
6. Der skal under stævneafvikling være mulighed for at kunne benytte et toilet. Der skal foretages jævnlig rengøring af toilettet under stævneafviklingen, og der skal være rindende vand, håndklæde og sæbe til rådighed.
7. Stævnesekretariatet har åbent under hele stævneafviklingen og har et opdateret version af DRF reglement. De sørger for opdaterede startlister og resultater. Sekretariatet kan være behjælpelige med at skaffe forbindelse til læge, sygehus, beslagsmed og dyrlæge.
8. Stævneafviklingen sker i henhold til de oplyste vilkår og under hensynstagen til sikkerheden for ryttere, heste og publikum. Rytterne kan holde sige orienteret via hørbar speak fra lydanlæg, der som minimum dækker opvarmning og definerede stævnebaner. Stævnerytterne gives løbende information om eventuelle ændringer af starttider.
9. Der skal under stævneafvikling være mulighed for at kunne købe forplejning. Rytterne skal have tilbud om et nærende sundt måltid, hvorfor der skal være alternativer til frituremad, sodvand og slik.
10. Under hele stævneafviklingen skal en person på stævnepladsen som min. have et gyldigt førstehjælpsbevis. Stævnemateriellet skal være sikkert og funktionelt jf. deres tilsigtede brug. Alle kan være frivillige hjælpere men ansvarshavende hjælpere skal være fyldt 13 år, og hjælpere der har funktioner på konkurrencebaner eller i terrænet skal være fyldt 16 år.

Ringkøbing og Omegns Rideklub
Vesttarpvej 7
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 5677

Copyright © 2020 - Ringkøbing og Omegns Rideklub
go2net.dk - Professionelle hjemmesider