Ringkøbing Rideklub

Miljø

Ringkøbing og Omegns Rideklub arbejder på at opnå Dansk Rideforbunds Miljø certificering.

Kontakt bestyrelsen for nærmere informationer.

Miljø certificeringen omfatter:
1. Klubben har en miljøpolitik, der er underskrevet af bestyrelsen. Miljøpolitikken er tilgængelig på klubbens hjemmeside.
2. Klubbens miljøpolitik forpligter klubben til, at arbejde på løbende at opnå miljøforbedringer.
3. Miljøpolitikken er suppleret af en handlingsplan, hvor der er opstillet miljømål, samt beskrevet hvordan disse mål realiseres. Handlingsplanen opdateres årligt. Gennemførte samt planlagte miljøinitiativer skal tilsammen give minimum 50 DRF miljøpoint.
4. Klubben har udpeget en miljøansvarlig eller nedsat et miljøudvalg, som har det overordnede ansvar for formidlingen af klubbens miljøindsats over for medlemmer og samarbejdspartnere.
5. Klubbens miljøindsats er fast punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmøder.
6. Mindst en gang årligt indgår klubbens miljøindsats som et emne på et møde, hvor medlemmer og personale inddrages i klubbens fortsatte miljøarbejde.
7. Klubben har udarbejdet informationsmateriale om miljørigtig adfærd for klubbens medlemmer og andre, der færdes på klubbens område. Informationsmaterialet udleveres inden for 14 dage til nye medlemmer.
8. Klubben aflæser og dokumenterer med fast interval af maks. tre måneders varighed sit forbrug af el, vand og varme for hurtigt, at kunne reagere på uregelmæssigheder i forbruget, samt for at dokumentere effekten af iværksatte miljøforbedringsprojekter.
9. En gang årligt i forbindelse med den ordinære generalforsamling indgår en status over klubbens miljøindsats i det forløbne år.
10. Klubben har, med udgangspunkt i DRF’s anbefalinger dertil, implementeret retningslinjer for at sikre, at ridning i natur og trafik sker med respekt for miljøet.

Ringkøbing og Omegns Rideklub
Vesttarpvej 7
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 5677

Copyright © 2020 - Ringkøbing og Omegns Rideklub
go2net.dk - Professionelle hjemmesider