Ringkøbing Rideklub

Organisation

Ringkøbing og Omegns Rideklub arbejder på at opnå Dansk Rideforbunds Organisations certificering.

Kontakt bestyrelsen for nærmere informationer.

Organisations certificeringen omfatter:
1. Klubben har en hjemmeside og en mailadresse. Hjemmesiden indeholder information om certificeringsordningen.
2. Klubbens vedtægter og aktivitetsplan er tilgængelige på klubbens hjemmeside.
3. Klubben har udarbejdet et organisationsdiagram eller plan over bestyrelse og udvalg, der kan findes på klubbens hjemmeside.
4. Klubben har udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen samt funktions- og ansvarsbeskrivelser for bestyrelse, udvalg og ansatte. Forretningsorden og ansvarsbeskrivelser er tilgængelige på klubbens hjemmeside.
5. Klubbens bestyrelse afholder mindst 6 bestyrelsesmøder om året med min. 14 dages varsel og med dagsorden, hvor regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning er fast punkt. Beslutningsreferater fra møderne er tilgængelige på klubbens hjemmeside.
6. Ejerforhold omkring klubbens faciliteter (f.eks. stald og ridehus) og driftsansvaret (f.eks. pensionærdrift og rideskoledrift) skal fremgå tydelige af klubbens hjemmeside og velkomstmateriale.
7. Alle nye medlemmer modtager velkomstmateriale, hvoraf fremgår at de er medlem af en klub under DRF og hvad dette indebærer. Velkomstmaterialet indeholder også oplysninger om klubbens forsikringsforhold for medlemmerne.
8. Alle medlemmers tilmeldinger til klubbens ydelser dokumenteres gennem en tilmeldingsblanket eller en kontrakt og klubben følger op på sine debitorer gennem en fast rykkerprocedure.
9. Klubben er repræsenteret ved distriktsrådsmøder, Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøder samt i eventuelle lokale idrætsråd/samvirker.
10. Klubben opfylder sine forpligtigelser over Danmarks Idræts-Forbund med rettidig indberetning af medlemstal og overfor Dansk Ride Forbund ved opdaterede bestyrelsesoplysninger.

Ringkøbing og Omegns Rideklub
Vesttarpvej 7
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 5677

Copyright © 2020 - Ringkøbing og Omegns Rideklub
go2net.dk - Professionelle hjemmesider