Ringkøbing Rideklub

sikkerhed

Ringkøbing og Omegns Rideklub arbejder på at opnå Dansk Rideforbunds Sikkerheds certificering.

Kontakt bestyrelsen for nærmere informationer.

Sikkerheds certificering omfatter:
1. Klubben har en implementeret sikkerhedspolitik, der med udgangspunkt i DRFs anbefalinger angiver sikkerhedsregler for medlemmernes færden.
2. Alle nye medlemmer modtager indenfor to uger en folder om klubbens sikkerhedsregler.
3. Alle ryttere skal i henhold til sikkerhedsreglerne benytte godkendt og tilpasset sikkerhedshjelm under al ridning på klubbens faciliteter (med undtagelse af aktiviteterne voltigering og kørsel med heste, samt under deltagelse i højere dressurklasser jf. DRF’s konkurrencereglement).
4. Alle ryttere under 18 år skal benytte godkendt sikkerhedsvest under al springtræning på klubbens faciliteter. Voksne medlemmer anbefales brug af sikkerhedsvest.
5. Klubben har inden for de sidste 3 år tilbudt deres medlemmer og ansatte DRF kurset "Sikkerhed ved ridning og omgang med heste" og sikret de ansattes deltagelse i et Førstehjælpskursus.
6. Klubben tilbyder sine medlemmer undervisning og prøveaflæggelse i Intromærker samt Ryttermærke 1- 5.
7. Klubbens ansatte er instrueret i brug af brandmateriel og bekendt med beredskabsplan for klubbens faciliteter ved brand.
8. Klubbens baner er jævne og skridsikre, indendørsbanerne har fastbarriere på min. 120 cm og udendørs er der som minimum opsat dressurhegn. Alle klubbens gangarealer er oplyste og lettilgængelige for ryttere (og heste).
9. Der er på klubbens areal hensigtsmæssigt og tilgængeligt placeret førstehjælpskasse til såvel rytter som hest.
10. Klubbens ansatte undervisere er alle mindst 16 år. Hvis der undervises af personer under 18 år, skal der være en ansvarlig myndig leder til stede.

Ringkøbing og Omegns Rideklub
Vesttarpvej 7
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 5677

Copyright © 2020 - Ringkøbing og Omegns Rideklub
go2net.dk - Professionelle hjemmesider