Ringkøbing Rideklub

 • Det er påbudt alle at ride med ridehjelm.

 • Alle SKAL samle klatter før og efter ridning i begge haller - både den store og den lille hal.

 • Alle har lige ret til at benytte haller og baner, såfremt man er medlem og har indløst facilitetskort.

 • Når du trækker ind eller ud af ridehuset, skal du vise hensyn til de andre ryttere.

 • Der rides venstre mod venstre, skridtende har fortrinsret på hovslaget.

 • Skridt skal i videst muligt omfang ske på hovslaget, der rides én og én.

 • Hold ikke unødigt stille på hovslaget.

 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl.

 • Forstyr ikke underviseren, og vis hensyn til den, der undervises..

 • Al ridning i skov og terræn skal foregå på anviste veje og stier, og på ansvarlig vis. Husk at overholde færdselsloven ved ridning på vej og samle evt. efterladenskaber.

 • Ved indendørsstævner er den store hal lukket. Ved dårligt vejr må den lille hal benyttes af max. 1 ryttere ad gangen ud over stævnerytterne.

 • Ved hold undervisning i den lille ridehal er hallen lukket for andre. Se på opslagstavlen hvornår.

 • Ved springundervisning i den store hal er hallen lukket for andre. Se på opslagstavlen hvornår.

 • Løse heste KUN i den lille hal og de SKAL være under opsyn af en person.

 • Longering foregår i den lille hal - vis hensyn til ridende. Personalet er undtaget i forbindelse med undervisning/tilridning af heste.

 • Ved springning skal alle under 18 år bære sikkerhedsvest.

 • Al springning skal foregå under opsyn af en person over 18 år, som skal stå på jorden.

Ringkøbing og Omegns Rideklub
Vesttarpvej 7
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 5677

Copyright © 2020 - Ringkøbing og Omegns Rideklub
go2net.dk - Professionelle hjemmesider