Ringkøbing Rideklub

 • Det er den daglige leder, der har det daglige overordnede ansvar på stedet

 • Al færdsel på klubbens arealer - til fods og til hest - er på eget ansvar

 • Ryttere, der bruger klubbens område og faciliteter, skal være medlem og indløse facilitetskort. Under stævner gælder DRF's reglement)

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning

 • Heste skal altid trækkes i et træktov. Du må aldrig fastgøre dig ponyen/hesten ved fx at binde et træktov rundt om hånden eller livet

 • Skader på folde, hegn, materialer, bygninger osv. meddeles til den daglige leder, så disse kan udbedres

 • Rygning er kun tilladt udenfor. Benyt askespanden og udvis ansvarlighed i forhold til brandfare

 • Løb og larm er ikke tilladt i hestenes nærhed

 • Alle er med til at opretholde ro og orden på rideskolen

 • Alle omgås hinanden og hestene med fornuft og respekt

 • Alle bidrager til, at der er en god og venlig atmosfære i klubben

 • Sidste mand slukker al lys og lukker alle døre

 • Tyveri fører til direkte bortvisning. Tyveri er strafbart og meldes til politiet

 • Hunde skal føres i snor og efterladenskaber skal samles op.

 • Al uvedkommende færdsel i halmladen er forbudt


Ringkøbing og Omegns Rideklub
Vesttarpvej 7
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 5677

Copyright © 2020 - Ringkøbing og Omegns Rideklub
go2net.dk - Professionelle hjemmesider