Ringkøbing Rideklub

Organisationsdiagram for ROK

Bestyrelsen:
• Sikre at ROK drives økonomisk ansvarligt og sikre overblik
• Planlægge strategi på 1-3 års horisont
• Faciliteter og investering
• Udvise initiativ og retning for ROK
• Kalender styrring i samarbejde med daglig leder

Bogholder:
• Sikre økonomisk overblik til bestyrelsen
• Sikre udsendelse af regninger og betaling heraf

Daglig leder:
• Ansvar for personale samt pleje og udvikling heraf
• Ansvarlig for daglig drift af stald og undervisning
• Vagtplaner
• Fold ordning
• Styrring af kalender i samarbejde med bestyrelsen
• Sikre koordinering med de øvrige udvalg og aktiviteter
• Sætte systemer og processer for dagligdagen en ren rideskole
• Afholdelse af ryttermærke kursus
• Sikre at sikkerheden er i top og overholdes

Web master:
• Sikre korrekt opdateret hjemmeside
• Udvise god adfærd på de sociale medier
• Opdage dårlig adfærd (mobning o. lign) på de sociale medier og rapportere til daglig leder og bestyrelse.


Det tilstræbes at bemande hvert udvalg med 5-6 personer.
Nedenfor er listet hvilke opgaver det forventes, at de enkelte udvalg påtager sig.
Alle arrangementer skal koordineres med daglig leder eller bestyrelsen (kalender ansvarlige)


Aktivitetsudvalg:
• Julefrokost
• Sommerfest
• 1-2 årlige loppemarkeder
• Foredrag og kursus
• Tilbyde klubtøj
• Andre spændende tiltag

Vedligeholdelsesudvalg:
• Vedligeholdelse ude/inde – udover personalets daglige vedligehold
• Sikre afholdelse af arbejdsdage – forventet hver 6-8 uge
• Sikre vedligeholdelse af folde
• Udvise initiativ til øvrigt vedligehold

Forældreudvalg:
• Ride lejr / sommerlejr
• Fastelavns arrangement
• Julehygge arrangement
• Elevstævner samt indkøbe og skaffe sponsor præmier hertil
• Ansvarlig for kantinedriften inkl. automater
• Sundt udvalg i kantinen og menukort
• Styrring og overblik af forældre gruppen samt indkaldelse heraf
• Koordinering mellem forældregruppen og øvrige udvalg / daglig leder / bestyrelse
• Involvere og holde møder med junior udvalg.
• Andre spændende tiltag

Junior udvalg:
• I samarbejde med forældre udvalget: Komme med Idéer til arrangementer
• Idéer til hvordan rideskolen kan blive mere attraktiv for alle

Forældre gruppen:
• Klubbens hestekræfter – jo flere kræfter her, jo bedre ROK
• Støtte op omkring aktiviteterne på ROK og bidrage med arbejdskraft
• Støttefunktion for de øvrige udvalg. daglig leder og bestyrelse
• Forældreudvalget styrer kartoteket og kontakter forældregruppe når der er brug for arbejdskraft
• Alle kan bidrage fx: kagebagere, håndværkere til mindre opgaver, kantine hjælp osv.

Stævneudvalg:
• Sikre koordinering og afholdelse af regions og distriktsstævner
• Indkøb af præmier og sponsorgaver til region og distriktsstævner
• Sikre at alle deltagere får en god oplevelse fra start til slut

Sponsorudvalg:
• Opsøge sponsorater – gerne strategisk udtænkt
• Sponsorpleje
• Fondssøgning
• Andre muligheder for indtægter

Ringkøbing og Omegns Rideklub
Vesttarpvej 7
6950 Ringkøbing
Tlf. 9732 5677

Copyright © 2020 - Ringkøbing og Omegns Rideklub
go2net.dk - Professionelle hjemmesider