Priser på elevskole ved Ringkøbing og Omegns Rideklub

Holdundervisning
1 lektion pr. uge = 375 kr. pr. mdr.
2 lektioner pr. uge = 700 kr. pr. mdr.
3 lektioner pr. uge = 1.000 kr. pr. mdr.
Sandkassehold = 200 kr. pr. mdr.

Kæphest 100,00 kr. pr. mdr. (man betaler for 3 måneder ad gangen når man går til kæphest)
Hvis man stopper inden de 3 måneder er gået, gives pengene ikke tilbage.

Halvpart
1 holdlektion + 1 time lørdag eller søndag pr. uge 750 kr. pr. mdr.


Framelding til næste måneds undervisning skal foretages skriftligt eller via mail - senest den 20 i måneden før.

Medlemsskab af ROK er obligatorisk.
Se under kontingent

Holdundervisning er forudbetalt

Der er administrationsgebyr på alle faktura.

Er regningen ikke betalt to dage efter forfaldsdato, kommer der et rykkergebyr på 100 kr.