Ordensregler

Al færdsel på klubbens arealer - til fods og til hest - er på eget ansvar

Ryttere, der bruger klubbens område og faciliteter, skal være medlem og indløse facilitetskort. Under stævner gælder DRF's reglement)

Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning

Heste skal altid trækkes i et træktov. Du må aldrig fastgøre dig ponyen/hesten ved fx at binde et træktov rundt om hånden eller livet

Skader på folde, hegn, materialer, bygninger osv. meddeles bestyrelsen, så disse kan udbedres

Rygning er ikke tilladt på rideskolens område, hverken indenfor eller udenfor.

Løb og larm er ikke tilladt i hestenes nærhed

Alle er med til at opretholde ro og orden på rideskolen

Alle omgås hinanden og hestene med fornuft og respekt

Alle bidrager til, at der er en god og venlig atmosfære i klubben

Sidste mand slukker al lys og lukker alle døre

Tyveri fører til direkte bortvisning. Tyveri er strafbart og meldes til politiet

Hunde skal føres i snor og efterladenskaber skal samles op.

Al uvedkommende færdsel i halmladen er forbudt