Junior udvalg

Junior udvalget skal sørge for følgende:

  • At komme med Idéer til arrangementer, og gå i dialog med bestyrelsen
  • At komme med idéer til, hvordan rideskolen kan blive mere attraktiv for alle børn og unge
  • At sørge for at de aktiviteter der bliver arrangeret, er noget alle vores børn og unge kan deltage i f.eks.

• Elevstævner (sammen med forældreudvalget)
• Hyggeaftener
• Loppemarked
• Foredrag
• Juleklip
• Højtids-arrangementer som fastelavn, sommerfest, høstfest, halloween, julefrokost osv.


Juniorudvalget kan kontaktes på