Hal- og baneregler

Det er påbudt alle at ride med ridehjelm.

Alle SKAL samle klatter før og efter ridning i begge haller - både den store og den lille hal.

Alle har lige ret til at benytte haller og baner, såfremt man er medlem og har indløst facilitetskort.

Når du trækker ind eller ud af ridehuset, skal du vise hensyn til de andre ryttere.

Der rides venstre mod venstre, skridtende har fortrinsret på hovslaget.

Skridt skal i videst muligt omfang ske på hovslaget, der rides én og én.

Hold ikke unødigt stille på hovslaget.

Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl.

Forstyr ikke underviseren, og vis hensyn til den, der undervises..

Al ridning i skov og terræn skal foregå på anviste veje og stier, og på ansvarlig vis. Husk at overholde færdselsloven ved ridning på vej og samle evt. efterladenskaber.

Ved indendørsstævner er den store hal lukket. Ved dårligt vejr må den lille hal benyttes af max. 1 ryttere ad gangen ud over stævnerytterne.

Ved hold undervisning i den lille ridehal er hallen lukket for andre. Se på opslagstavlen hvornår.

Ved springundervisning i den store hal er hallen lukket for andre. Se på opslagstavlen hvornår.

Løse heste KUN i den lille hal og de SKAL være under opsyn af en person.

Longering foregår i den lille hal - vis hensyn til ridende. Personalet er undtaget i forbindelse med undervisning/tilridning af heste.

Ved springning skal alle under 18 år bære sikkerhedsvest.

Al springning skal foregå under opsyn af en person over 18 år, som skal stå på jorden.