Carl C

Se hjemmesiden - klik her
Se hjemmesiden - klik her

Carl C. A/S blev grundlagt i 1969 og har i årenes løb opbygget en bred erfaring og ekspertise indenfor fremstilling af stålmaster, fundamenter og tilbehør.

Masterne leveres til vidt forskellige brancher, hvor holdbarhed og sikkerhed har højeste prioritet. Derfor producerer vi især:

Mobilmaster som gittermaster, rørmaster og falske skorstene.
Meteorologimaster. Fritstående master og bardunmaster til vindmåling.
Højspændingsmaster og stålkonstruktioner til højspændingsstationer.
Belysningsmaster til plads og vejbelysning.
Vejportaler til trafikinformation.
Teleskopmaster til forskellige formål.
Master til husstandsvindmøller.


Kvalitet

Carl C. A/S har altid været kendt for at levere produkter i høj kvalitet.

Til at sikre en fortsat høj kvalitet, er Carl C. A/S certificeret i henhold til kvalitetsledelsessystemet DS EN ISO 9001. Yderligere er virksomheden certificeret efter DS EN ISO 3834-2 og DS EN ISO 1090 EXC 1-4, der betyder at Carl C. A/S opfylder kravene til at kunne udføre og CE mærke stålkonstruktioner efter de strengeste krav i Europa.

I kombination er disse systemer vores kunders garanti for, at Carl C. A/S leverer produkter, der opfylder de specificerede samt lovbestemte krav.

Systemerne sikrer endvidere, at Carl C. A/S har uddannet personale med viden og træning til at planlægge, udføre og kontrollere produktionen af vores produkter.

Kontrol af svejsninger foretages både af internt og eksternt personale. Kontrollen afsluttes altid med en rapport.

Data fra alle processer opsamles og dokumenteres i en omfattende kvalitetsdokumentation.

Design

Carl C. A/S har udviklet et bredt program af master. Blandt andet tilbydes vores fritstående gittermaster som standardløsninger, der kan leveres i højder op til 140 m, og kan monteres med stiger, faldsikringer, antennebomme m.m.

Carl C. A/S foretager selv beregningsarbejdet, eller samarbejder med anerkendte eksterne ingeniører, der har mange års erfaring med beregning af master.

Vores master bliver altid beregnet individuelt til hver opgave i henhold til Eurocode normerne. Ofte anvendes kravene fra IEC standarderne, der er specielt vigtige under beregninger af meteorologimaster.

Carl C. A/S har mange års erfaring med master i forskellige miljøer, som ekstremt lave temperaturer, kraftig vind, store islagstykkelser og dynamisk påvirkede konstruktioner.

kontakt:
Carl C
Smedevej 2
DK-6900 Skjern

+45 97 35 10 66

Carl C støtter Ringkøbing og Omegns Rideklub som Sølv sponsor.